OC-180 Elektrische sluitplaat beveiligingsuitvoering

OC-180 Elektrische sluitplaat beveiligingsuitvoering

Arbeidstroom. (spanningsloos vergrendeld)

Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat in zeer compacte behuizing.
Certificering voor rookafsluitende en brandwerende deuren.

Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten, gemonteerd in deuren opgenomen in een RWA* installatie.