OC331 Elektrische sluitplaat voor vluchtwegen

OC331 Elektrische sluitplaat voor vluchtwegen

OC-331 Ruststroom (FS=spanningsloos ontgrendeld)

Elektrische sluitplaat voor het vrijgeven van een verende schoot, voor toepassing in vluchtwegen. De deuropener heeft als belangrijk kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 5000N. Bij spanningsonderbreking zal deze deuropener dus vrijgeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen.